dimarts, 18 de gener del 2011

Renovació dels membres del Consell escolar de l'escola

Què és el Consell Escolar


El Consell Escolar és l’òrgan col•legiat del Centre on es parlen, discuteixen i s’aproven tots els aspectes importants d’organització i funcionament del Centre. És un òrgan representatiu de tots els estaments que formen part de la vida de l’escola, es a dir, està format per mestres, pares i mares o tutors/es, alumnes, un representat de l’Ajuntament i representants de la titularitat del Centre

Aquest curs 2010/2011 tocava la Renovació de la meitat dels membres

El procés electoral s’efectua cada dos anys per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors .

Aquest curs tocava renovació i el procés electoral s’ha fet durant el mes de novembre..


El consell escolar resultant del procés d’el.leccions és el següent:

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ
EDU/2692/2010 DE 14 DE SETEMBRE

D’ acord amb la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, modificada per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, la llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació i el decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia de centres educatius i la resolució EDU 2692/2010 de 14 de setembre, el dia 29 de novembre es proclamen els membres electes dels corresponents sectors de la comunitat educativa i la composició resultant del Consell Escolar del Centre Vida Montserrat d’ACIDH és el següent:


SECTOR 1 – TITULARITAT
Montserrat Baró i Sans
Núria Tresserras i Ribó
Elisenda Campos Pino

SECTOR 2- REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Glòria Colominas Grau

SECTOR 3- PERSONAL DOCENT
Ferran Delgado i Falcón
Xavier Sostres i Bordas
Xavier Pérez i Fuster
Edith Lloret Lansaque

SECTOR 4- PARES/MARES i/o TUTORS/ES D’ALUMNES
Anna Chillida Ferreres
Núria Guinovart Bruño
Elisabeth Garcia Reigada
Ramona Roca Soldevila

SECTOR 5- ALUMNES
Florin Verdiell Chillida
Erik Bori Niubó


SECTOR 6- PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Mª Carmen Calvo Valera

SECTOR 7- PERSONALS D’ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES
Diego Ladron de Guevara

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada